Python

Python Kod Örnekleri – Çalışma Soruları ve Cevapları

Python örnekleri makalemizde yeni başlayan arkadaşlar için çeşitli python kod örnekleri verdik. Soru cevap şeklinde vermiş olduğumuz örnekleri inceleyerek yapıların farklı kullanımlarını görebilir ve soruları kendiniz çözerek pratik yapabilirsiniz. Unutmayın ki programlamayı öğrenmenin en iyi yolu bolca pratik yapmaktır.

Makale içeriği kısmından dilediğiniz örneğe tıklayarak sayfanın o kısmını görüntüleyebilirsiniz.

Python Kod Örnekleri

Ayrıca: Python Adam Asmaca , Python Sayı Tahmin Oyunu ve Python Armstrong Sayısı Bulma makalelerimizide inceleyebilirsiniz.

Vize Final Ortalaması Python Örneği


Soru: İki vize ve bir final sınavına girilen üniversitede harf notuna vizeler %30 final ise %40 etkilidir. Bu üniversitenin harf ortalamasını hesaplayan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap
vize1 = input("1. Vize:")
vize2 = input("2. Vize:")
Final = input("Final:")

sonuc = int(vize1)*(3/10) + int(vize2)*(3/10) + int(Final)*(4/10)

if(sonuc >=90):
  print("AA")
elif(sonuc>=85):
  print("BA")
elif(sonuc>=80):
  print("BB")
elif(sonuc>=75):
  print("CB")
elif(sonuc>=70):
  print("CC")
elif(sonuc>=65):
  print("DC")
elif(sonuc>=60):
  print("DD")
elif(sonuc>=55):
  print("FD")
elif(sonuc>=50):
  print("FF")

Mükemmel Sayı Python Örneği


Soru: Bir sayının kendisi dışında bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Kullanıcıdan alınan sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol eden kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

sayi = int(input("Sayi Giriniz:"))

toplam=0

for i in range(1,sayi):
  print(i)
  if(sayi%i == 0):
    toplam +=i
    
if(sayi == toplam):
  print("Mükemmel Sayidir.")
else:
  print("Mükemmel Sayi Degildir")

Bir Sayının Bölenlerini Bulan Python Örneği


Soru: Kullanıcının girdiği sayının pozitif tam bölenlerini bulan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

def bolenleri_bul(sayi):
  bolen_listesi = []
  for i in range(1,sayi+1):
    if (sayi % i == 0):
      bolen_listesi.append(i)
  return bolen_listesi

while True:
  sayi = input("Bölenlerini bulmak istediğiniz sayıyı giriniz (Çıkmak için 'q'):")
  if (sayi == "q"):
    print("Programdan Çıkılıyor...")
    break
  else:
    sayi = int(sayi)
    print(bolenleri_bul(sayi))

Aracın Yakıt Masrafını Hesaplayan Python Örneği


Soru: Aracın gittiği toplam km’deki yakıt masrafını hesaplayan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

km = int(input("Kaç km yol gittiniz: "))
yakit = float(input("Km'de araç ne kadar yakıyor: "))

print("Toplam Tutar:", km*yakit)

Hipotenüs Hesaplayan Python Örneği


Soru: Dik üçgende dik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Hipotenüs formülü : a^2 + b^2 = c^2 olduğuna göre kullanıcıdan alınan A ve B kenarına göre hipotenüsü hesaplayan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

a = int(input("A:"))
b = int(input("B:"))

c = (a ** 2 + b ** 2) ** 0.5

print("nHipotenüs:",c)

Beden Kütle Endeksi Hesaplama Python Örneği


Soru: Beden kütle endeksi kilo/boy^2 formülü ile hesaplanarak bireyin kilolu normal zayıf veya obez sınıfına girdiği ile ilgili sonuç verir. Kütle Endeksi (KE) < 18.5 ise Zayıf , 18.5 < (KE) <=25 ise Normal , 25 < (KE) <= 30 ise Kilolu , (KE) > 25 ise birey obez sınıfına girmektedir. Kütle endeksi kodunu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

boy = float(input("Boy:"))
kilo = int(input("Kilo:"))

endeks = kilo/(boy**2)

if endeks<18.5:
  print("n Zayıf")
elif endeks > 18.5 and endeks <=25 :
  print("n Normal")
elif endeks > 25 and endeks <=30:
  print("n Kilolu")
elif endeks > 30:
  print("n Obez")

Çarpım Tablosu Python Örneği


Soru: Çarpım tablosunu ekrana yazan python kodunu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

for i in range(1,10):
  print("*************************")
  for k in range(1,10):
    print("{} x {} = {}".format(k,i,i*k))

Öğrenci No Ayırma Python Örneği


Soru: Öğrencilerine 12 haneli öğrenci numarası veren üniversitenin verdiği numaranın ilk 4 hanesi giriş yılı 5. ve 6.  hanesi okuduğu fakültenin numarası 7. ve 8. hane bölüm numarası 9. hanesi öğrenim numarası 11. ve 12. hane ise öğrencinin üniversiteye giriş sırasıdır. 12 haneli öğrenci kodunu kullanıcıdan alarak anlamlı şekilde ayıran kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

okul_numarasi=input("Okul numaranızı giriniz:")
no=str(okul_numarasi)


d1 = dict(GirisYili=no[:4], FokulteNo=no[4:6], BolumNo=no[6:8], OgrenimNo=no[8:9], Ogrenci Giriş Sırası=no[10:12])
print("NUMARANIN ACILIMI:")
print(type(d1))

for i in d1.items():
  print (i[0]+": "+i[1])
  
"""
Örnek Çıktı

NUMARANIN ACILIMI:
GirisYili: 2014
FokulteNo: 13
BolumNo: 17
OgrenimNo: 2
OgrenciNo: 01

"""

Üçgenin Tipini Bulan Python Örneği


Soru: Kullanıcının girdiği üç kenar bilgisine göre üçgenin tipini belirleyen eğer girilen kenarları uzunlukları bir üçgen oluşturmuyorsa bunu bildiren kodu yazınız. ( mutlak değer içinde iki kenarın farkı alınır eğer fark diğer kenardan büyükse girilen değerler üçgen oluşturmaz. Bu işlem tüm kenarlar için yapılır.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

tip=input("Tipini bulmak istediğiniz şekil?(1-Üçgen , 2-Dörtgen)")

if(tip=="1"):
  
  a=int(input("1. kenar:"))
  b=int(input("2. kenar:"))
  c=int(input("3. kenar:"))
  
  if(abs(b-c)<a and a<b+c and abs(c-a)<b and b<a+c and abs(a-b)<c and c<a+b):
    if((a==b and a!=c) or (a==c and a!=b) or (b==c and b!=a)):
      print("İkizkenar Üçgen!")
    elif(a==b==c):
      print("Eşkenar Üçgen!")
   
    else:
      print("Normal Üçgen")
  else:
    print("Girdiğiniz Değerler Üçgen Oluşturmuyor")

Dört Kenarına Göre Şeklin Tipini Bulan Python Örneği


Soru: Kullanıcıdan alınan dört kenarın bilgisine göre şeklin kare,dikdörtgen veya diğer dörtgenlerden olduğunu belirten kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

if(tip=="2"):
  a=int(input("1. kenar:"))
  b=int(input("2. kenar:"))
  c=int(input("3. kenar:"))
  d=int(input("4. kenar:"))
  
  if(a==b==c==d):
    print("Kare!")
  elif(a==c and b==d):
    print("Dikdörtgen")
  else: 
    print("Diğer Dörtgen")

İsmi Oluşturan Harflerle Başlayan Şehirleri Ekrana Yazan Python Örneği


Soru: Kullanıcıdan ismini alarak harflere ayıran ve bu harflerle başlayan şehirleri sırasıyla ekrana yazdıran kodu yazınız. ( Ğ , Ü gibi harfler için farklı bir bilgi yazdırabilirsiniz. )
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

def girdi_al():
  isim = input(u"İsim Giriniz:")
  
  return isim.upper()

def isim_donustur(ad):
  
  dondur = str()
  sehirler = {"A":"Antalya","B":"Bilecik","Cankırı":"","Ç":"Çanakkale","D":"Diyarbakır","E":"Erzurum","F":"Fetiye",
        "G":"Giresun","Ğ":"Gümüşhane","H":"Hatay","I":"Iğdır","İ":"İzmir","L":"Lüleburgaz",
        "K":"Kütahya","M":"Mersin","N":"Niğde","O":"Osmaniye","Ö":"Ordu","P":"Pamukkale","R":"Rize",
        "S":"Samsun","Ş":"Şırnak","T":"Tokat","U":"Uşak","Ü":"Uşak","V":"Van",
        "Y":"Yozgat","Z":"Zonguldak"}

  for i in ad:
    if("A"<=i and i<="Ğ"):
      dondur += sehirler[i] + " "
  
  return dondur
  

ad = list(girdi_al())
print(isim_donustur(ad))

İsim Oluşturucu Python Örneği


Soru: İsim ve Soy isimleri atadığınız listeden rastgele isim ve soy isimler seçerek isim oluşturan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

import random

def isimOlusturucu():
  isim = ["Murat", "Orhan", "Nazlı", "Veli", "İbrahim", "Elif", "Zehra"]
  soyisim = ["Karlı", "Yaz", "Cengiz", "Yerli", "Kaya", "Yıldız", "Yurttaş"]
  return "{} {}".format(random.choice(isim), random.choice(soyisim))

for i in range(5):
  print(isimOlusturucu())

Pascal Üçgeni Python Örneği


Soru: Kullanıcıdan alınan basamak sayısı kadar pascal üçgeninin basamaklarını hesaplayan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

def pascalUcgeni(yukseklik, satirlar=[]):
  satirlar.append([1])
  satir=[1]
  for i in range(yukseklik):
    sonraki = 0
    siradaki_satir = []
    for k in satir:
      siradaki_satir.append(sonraki + k)
      sonraki = k
    siradaki_satir.append(1)
    
    satir = siradaki_satir
    satirlar.append(satir)
  
  return satirlar

sayi = int(input("Pascal üçgeninin kaç satırını hesaplamak istiyorsunuz: "))

for x in pascalUcgeni(sayi):
  print(x)

Faktöriyel Hesaplama Python Örneği


Soru: Kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesaplayan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

sayi = int(input("Faktöriyelini Hesaplamak için sayı giriniz:"))
deger = 1
for i in range(sayi):
  deger = deger * (i+1)
 
print("Faktoriyel : ", deger)

Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Hesaplayan Python Örneği


Soru: Kullanıcıdan kısa ve uzun kenar bilgisini aldığı dikdörtgenin alan ve çevre hesaplamasını yapan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

kisaKenar = input("Kısa Kenarı giriniz : ")

uzunKenar = input("Uzun Kenarı giriniz : ")

cevre = ( int(kisaKenar) + int(uzunKenar) ) * 2
alan = int(kisaKenar) * int(uzunKenar)

print("nDikdörtgenin Çevresi : {0}".format(cevre))
print("nDikdörtgenin Alanı : {0}".format(alan))

İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Bulan Python Örneği


Soru: Kullanıcıdan alınan iki sayı arasındaki asal sayıları bulan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

sayi1 = int(input("İlk Sayıyı Giriniz: "))

sayi2 = int(input("İkinci Sayıyı Giriniz: "))
 
print("nİki sayı arasında bulunan asal sayılar: ")
 
for i in range(sayi1,sayi2 + 1):
  if i > 1:
    for k in range(2,i):
      if (i % k) == 0:
        break
    else:
      print(i)

Basit Hesap Makinesi Python Örneği


Soru: Kullanıcıdan aldığı iki sayı ile toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemlerini yapan basit bir hesap makinesi kodunu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

print("Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz. ( '1' Toplama - '2' Çıkarma - '3' Çarpma - '4' Bölme ) ")

def Carp(x, y):
  return x * y
 
def Bol(x, y):
  return x / y 

def Topla(x, y):
  return x + y
 
def Cikar(x, y):
  return x - y

secim = input("Seçim :")
 
sayi1 = int(input("1. Sayı Giriniz: "))

sayi2 = int(input("2. Sayı Giriniz: "))
 
if secim == '1':
  
  print("n" , sayi1 , " + " , sayi2 , " = " , Topla(sayi1,sayi2) )
 
elif secim == '2':
  
  print("n" , sayi1 , " - ", sayi2 , " = " , Cikar(sayi1,sayi2) )
 
elif secim == '3':
  
  print("n" , sayi1 , " * ", sayi2 , " = " , Carp(sayi1,sayi2) )
 
elif secim == '4':
  
  print("n" , sayi1 , "/ " , sayi2 , " = ", Bol(sayi1,sayi2) )
else:
  print(" Lütfen işlem yapmak için 1-2-3-4 seçeneklerinden birini seçiniz. ")

Permütasyon Hesaplama Python Örneği:


Soru: Permütasyon nesnelerin diziliş sayısını bulmamızı sağlar. 6 arkadaştan 4’ü masaya oturucaktır. Bu 4 kişi kaç farklı şekilde masaya oturabilir sorusuna çözüm bulmak için permütasyon kullanırız. Aldığı sayılara göre permütasyon hesabı yapan kodu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

def faktoriyelHesapla(i):
  
  if i==1:    
    return 1
  
  else: 
    return i * faktoriyelHesapla(i-1)
  
def permutasyonHesapla(j,k):
  
  l = 0
  
  if k>j:    
    l = l
    
  else:   
    l = faktoriyelHesapla(j)/faktoriyelHesapla(j-k)
    return l
  
print("Permütasyon hesabı için lütfen sayıları giriniz.")  

sayi1 = int(input("1. Sayı Giriniz: "))

sayi2 = int(input("2. Sayı Giriniz: ")) 

print("nSonuç:", permutasyonHesapla(sayi1,sayi2) )

Kombinasyon Hesaplama Python Örneği


Soru: Kombinasyon hesabı yapan python kodunu yazınız.
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

def faktoriyelHesapla(i):
  
  if i==1:    
    return 1
  
  else: 
    return i * faktoriyelHesapla(i-1)
  
def kombinasyonHesapla(j,k):
  
  if (j<k):
    print("1. Sayının 2. Sayıdan büyük yada eşit olması gerekli. Verdiğiniz sayıların çözümü yoktur!")
  
  elif(j==k):
    print("1")
  
  elif(j>k):
    
    s=1
    s= faktoriyelHesapla(j) #n faktöriyel
    
    l=1
    l= faktoriyelHesapla(k) #m faktöriyel
    
    f=1
    f= faktoriyelHesapla(j-k) #n-m faktöriyel
    
    w=s/(l*f)
    return w
  
  
print("Kombinasyon hesabı için lütfen sayıları giriniz.")  

sayi1 = int(input("1. Sayı Giriniz: "))

sayi2 = int(input("2. Sayı Giriniz: ")) 

print("nSonuç:",kombinasyonHesapla(sayi1,sayi2) )

Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplama Python Örneği


Soru: Dairenin yarıçapını kullanıcıdan alarak alanını ve çevresini hesaplayan kodu yazınız. Formüller: Alan= π*r² – Çevre=2*π*r
#Baska Bir Kod - Python Soru / Cevap 

yaricap = input("Dairenin Yarıçapını Giriniz: ")

cevre = ( 2 * 3.14 * float(yaricap) )

alan = 3.14 * float(yaricap) * float(yaricap)

print("nDairenin Alanı : ",alan )
print("nDairenin Çevresi : ",cevre)

Python kod örnekleri makalemizin sonuna geldik eklemek istediğiniz yada makale ile ilgili önerileriniz varsa yorum atarak bizlere ulaşabilirsiniz.Ayrıca makaledekiler dışında w3school python örnekleri linkinden daha fazla örneğe ulaşabilirsiniz.

Ümit Köysu

Hayatını kitaplar ve oyunlar arasında geçirmekten zevk alan, bilim kurgu aşığı her nevi yazılımcı, bir nevi mühendis kişi Bilgi paylaştıkça çoğalır felsefesi ile Başkakabirkod.com okurlarına içerikler hazırlamaya devam ediyor.

2 Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Copy link